NB: vi er igang med sidste del af indendørssæsonen. Træningen er flyttet udenfor pga. Covid-19 og er en kombination af tennisrelaterede øvelser på kunststofbanen og fysisk træning. Vi fortsætter “indendørsprogrammet” frem til maj, hvor vi starter op med ny udendørs plan. 

VI ER VED AT GØRE KLAR TIL NY SÆSON. HVIS DU ER INTERESSERET I TRÆNING, SÅ KONTAKT JUNIORFORMAND@TENNISCLUBODENSE.DK OG SKRIV DIG PÅ VENTELISTE HER

 

Deltagelse i træning forudsætter at man er medlem og har betalt kontingent i klubben.I Tennis Club Odense tilbyder vi træning til alle aldersgrupper. 

Træningen foregår som et samarbejde mellem Fruens Bøge og Tennis Club Odense. På den måde  kan vi deles om udgifterne til et stærkt trænerteam hvilket øger kvaliteten samlet set. Endvidere har vi bedre mulighed for at skabe nogle gode grupper, hvor spillere matcher hinanden både aldersmæssigt og niveaumæssigt.   

Hvor foregår træningen?
Som de foregående år kommer træningen til at foregå 3 forskellige steder:

  • I Odense Tennis Center i Marienlyst, Windelsvej 138, 5000 Odense 
  • I Fruens Bøges Tennisklubs hal på Dalumvej
  • I hallen på Sct. Knuds Gymnasium på Læssøegade

Hvornår foregår træningen?
Vi træner mandag-torsdag. Der er fremsendt træningsplan til alle eksisterende spillere. Hvis du er ny i klubben eller ikke har modtaget en træningsplan, så send en mail til: juniorformand@tennisclubodense.dk

Hvad koster træningen?
Priserne varer i forhold til længden på et træningspas og hvor mange træningspas du har. Træningsafgiften opkræves i 2 rater – den 1. betaling ved opstart af sæsonen og den næste efter nytår.  
Det billigeste pas koster kr. 600 pr. rate – altså kr. 1200 i alt. Det dyreste (træning i OTC) koster 960 kr. pr. rate for et ugentligt træningspas (80 min.) 

TILMELDING TIL JUNIORTRÆNING
Deltagelse i træning forudsætter at man er medlem og har betalt kontingent i klubben.

Eksisterende spillere kan betale træningsafgiften her

Hvis du er ny i klubben og interesseret i at komme på træningshold, kan du skrive dig på venteliste her (du skal først oprette en profil) Angiv om du er begynder, lidt el. meget øvet, hvor meget du gerne vil træne og evt. hvilke dage du kan.

Følg også med på klubbens Facebookside, hvor vi løbende opdaterer med nyt fra klubben.  

Værd at vide om priserne

  • Træningsafgiften dækker udgifter til baner, bolde, trænerlønninger og administration
  • Vi vil denne sæson opkræve i 2 rater: fra september til december og fra januar til april. Dette for at mindske administrationen for kassereren, som varetager denne og mange andre opgaver på frivillig basis. 

Privattræning
Der har gennem årene været meget snak om privattræning i klubben særligt i forhold til turneringsspillere. Dette har vi debatteret i bestyrelsen og forholder os på følgende måde:

  • Juniortennis arbejder målrettet for at sikre kvalificeret klubtræning der udvikler juniorspillerne, matcher og dækker spillernes træningsbehov
  • Ønsker man alligevel som juniorspiller privattræning, kan det kun ske som et supplement til holdtræningen i klubben og kun foregå i begrænset omfang.
  • Privattræning af juniorspillere skal være i samarbejde og koordinering med klubbens cheftrænerne. Ansvaret for dette ligger hos juniorspilleren og forældre.