Generalforsamling Marts 2018

Generalforsamling TCO,27/3-2018.
1. Jens Risager, valgt til dirigent. Han konstaterer, der er indkaldt til generalforsamling i tide, medlemmerne godkender ligeledes.
2. Beretning . I Holdturnering har vi deltaget med 11 hold, vi ser gerne flere. Der er opstartet træningssamarbejde med Fruens Bøge Tennisklub (FBT). Der blev sidste år godkendt underskud på 88,304kr. Vi takker for medlemslån, der vil igen blive brug for disse, 2 gange mere. Så klubben år 2020 vil være selvkørende. Marienlyst, her arbejdes på at tennisklubberne laver en …

Bestyrelsesmøde 8. April 2018

Bestyrelsesmøde 8. April 2018
REFERAT:
Deltagere: Thomas, Kirsten, Hanne, Nils, Birgitte, Leyla
Afbud: Behrouz
1. Konstituering
Formand: Thomas Hjorth Nyholm
Næstformand: Kirsten Habicht
Kasserer: Birgitte Sonsby
Ovenstående udgør også forretningsudvalget sammen med Nils Baastrup
2. Evt.
Intet

Bestyrelsesmøde 1. august 2018

Bestyrelsesmøde 1. august 2018
REFERAT
Deltagere:       Thomas, Kirsten, Nils, Hanne, Birgitte

Afbud:             Leyla, Behrouz
Agenda:

Valg af ordstyrer – Hanne
Valg af referent – Thomas
Ændring i konstituering – I hht. vedtægterne ændres Birgitte Sonsbys rolle fra Kasserer til Forretningsfører. Alt andet forbliver uændret.
ITF – Godt arrangement, bør forberedes på et tidligere tidspunkt næste år hvis det igen skal arrangeres sammen med FBT hvilket vi håber kan ske igen. ITF kritiserer efterfølgende …

Referat af bestyrelsesmøde den 19 jan. 2017

Deltagere: Thomas, Kirsten, Nils, Hanne, Ismar, Behrouz
 
Afbud: Thomas V.M. Nielsen
 
1. Valg af ordstyrer
Kirsten
 
2. Valg af referent
Thomas
 
3. Turneringer (Sommertour 2017), turneringsansvarlige ansøger om turneringer i hver eneste termin i den kommende uge.
 
4. Eksterne møder
– Dagligdagen: SIKO er inddraget i problematikken omkring tennis og økonomi i Marienlyst. Fælles møde mellem TCO, FBT, SIKO og Marienlyst har været afholdt og der er generelt rigtig god kemi mellem alle parter …

Referat af generalforsamling den 29. marts 2016

Generalforsamling 2016
Tennis Club Odense
Tirsdag den 29. marts 2016
OB L’Easy Lounge
 
Valg af dirigent
Jens Riisager blev valgt som dirigent.
 
Referent
Kirsten Habicht blev valgt som referent
 
Bestyrelsens beretning for der forløbne år
Formand Thomas Nyholm berettede:
 
Holdturneringen:
TCO har været aktiv i forskellige hold turneringer:
Sommer: 13 hold i DTF og FTU
Vinter: 4 hold i DTF og FTU
Udvalgte resultater:

Junior U10 Pige vandt den fynske udendørsturnering for …

Referat af forretningsudvalgsmøde 28. marts 2016

Forretningsudvalgsmøde 28. marts 2016
 
REFERAT:
 
Deltagere: Thomas, Kirsten, Hanne, Nils
 
1. Input til årets beretning på generalforsamlingen
Enighed om begivenheder til gennemgang i beretningen.
 
2. Årsregnskab 2015
Der redegjordes for de forskellige poster og afvigelser. Fremføres på generalforsamling en 29. marts. 2016
 
3. Budget 2016
Der redegjordes for de forskellige poster. Fremføres på generalforsamling en 29. marts. 2016
 
4. Priser
Klubbens medlemmer skal løfte i flok. Grundet bortfald af lokaletilskud til indendørshal og …

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2016

Bestyrelsesmøde 19. januar 2016
 
REFERAT:
 
Deltagere:       Thomas, Kirsten, Hanne, Linda, Nils
Afbud:               Mikkel, Ismar
 
 
1.      Valg af ordstyrer
Linda
 
2.      Valg af referent
Thomas
 
3.      Turneringer
International venskabsturnering gennem Centenial Club (aug-okt), der undersøges hvordan klubben kan deltage og om vore medlemmer har interesse i en sport/kultur oplevelse. Der er mulighed for både at afholde og at deltage andre steder i Europa. Typisk 3-dages arrangement.
 
Endnu intet nyt fra DTF om …