Referat af bestyrelsesmøde den 19 jan. 2017

Deltagere: Thomas, Kirsten, Nils, Hanne, Ismar, Behrouz
 
Afbud: Thomas V.M. Nielsen
 
1. Valg af ordstyrer
Kirsten
 
2. Valg af referent
Thomas
 
3. Turneringer (Sommertour 2017), turneringsansvarlige ansøger om turneringer i hver eneste termin i den kommende uge.
 
4. Eksterne møder
– Dagligdagen: SIKO er inddraget i problematikken omkring tennis og økonomi i Marienlyst. Fælles møde mellem TCO, FBT, SIKO og Marienlyst har været afholdt og der er generelt rigtig god kemi mellem alle parter …

Referat af generalforsamling den 29. marts 2016

Generalforsamling 2016
Tennis Club Odense
Tirsdag den 29. marts 2016
OB L’Easy Lounge
 
Valg af dirigent
Jens Riisager blev valgt som dirigent.
 
Referent
Kirsten Habicht blev valgt som referent
 
Bestyrelsens beretning for der forløbne år
Formand Thomas Nyholm berettede:
 
Holdturneringen:
TCO har været aktiv i forskellige hold turneringer:
Sommer: 13 hold i DTF og FTU
Vinter: 4 hold i DTF og FTU
Udvalgte resultater:

Junior U10 Pige vandt den fynske udendørsturnering for …

Referat af forretningsudvalgsmøde 28. marts 2016

Forretningsudvalgsmøde 28. marts 2016
 
REFERAT:
 
Deltagere: Thomas, Kirsten, Hanne, Nils
 
1. Input til årets beretning på generalforsamlingen
Enighed om begivenheder til gennemgang i beretningen.
 
2. Årsregnskab 2015
Der redegjordes for de forskellige poster og afvigelser. Fremføres på generalforsamling en 29. marts. 2016
 
3. Budget 2016
Der redegjordes for de forskellige poster. Fremføres på generalforsamling en 29. marts. 2016
 
4. Priser
Klubbens medlemmer skal løfte i flok. Grundet bortfald af lokaletilskud til indendørshal og …

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2016

Bestyrelsesmøde 19. januar 2016
 
REFERAT:
 
Deltagere:       Thomas, Kirsten, Hanne, Linda, Nils
Afbud:               Mikkel, Ismar
 
 
1.      Valg af ordstyrer
Linda
 
2.      Valg af referent
Thomas
 
3.      Turneringer
International venskabsturnering gennem Centenial Club (aug-okt), der undersøges hvordan klubben kan deltage og om vore medlemmer har interesse i en sport/kultur oplevelse. Der er mulighed for både at afholde og at deltage andre steder i Europa. Typisk 3-dages arrangement.
 
Endnu intet nyt fra DTF om …

Referat af bestyrelsesmøde 24. august 2015

Deltagere:       Thomas, Kirsten, Hanne, Nils, Linda, Ismar
Afbud:               Mikkel
 
1.       Godkendelse af referat fra sidste best.møde.
a.       http://www.tennisclubodense.dk/beslutningsreferater-fra-bestyrelsesmoder/referat-af-bestyrelsesmoede-29-juni-2015/
Godkendt uden bemærkninger.
 
2.       Valg af aftenens referent
 Thomas
 
3.       Indendørs booking og træning – Kirsten
 Orientering om Marienlyst booking status. Træning/undervisning primært fra 16-21. Aflyste uger/weekender for store allerede kendte arrangementer på forhånd forventes at blive fratrukket prisen for vintersæsonen så man minimerer antallet af besværlige erstatningstimer.
Faste banetimer i Marienlyst købes fra og med 5. …

Referat af bestyrelsesmøde 29. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde 29. juni 2015
Deltagere: Thomas, Linda, Hanne, Kirsten, Nils
Afbud: Mikkel, I
1. Godkendelse af referat fra sidste best.møde
Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2015

OK
2. Valg af aftenens referent
Thomas
3. Frivillighed – klubudviklingsprojektet
Lorenz præsenterede DTF’s frivillighedskoncept og de kommende kurser fra samme. TCO ønsker at deltage med to repræsentanter i første omgang.
Der diskuteredes TCO’s procedurer for aktivering af frivillige og om der evt. skulle oprettes en ”frivillighedspost”.
Tidligere projekt …

Referat af bestyrelsesmøde 29. oktober 2015

Deltagere:       Thomas, Kirsten, Nils, Hanne, Ismar, Linda
Afbud:               Mikkel
 
1.      Nyt forslag til ordstyrer og referent på møderne – godkendelse af referat inden mødets afslutning
 Ordstyrer – Linda
Referat godkendes fremadrettet inden mødets afslutning
 
2.      Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 Godkendt uden bemærkninger
 
3.      Valg af aftenens referent
Thomas 
 
4.      Klubudviklingsprojektet
Kirsten og Nils fremlagde deres udbytte af nylig deltagelse på møde/kursus. Vigtige input fra andre klub-successer er udvikling af årshjul og evt. en frivillighedsansvarlig …

Referat af bestyrelsesmøde 28. April 2015

Bestyrelsesmøde 28. april 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2015

Referat bestyrelses møde den 26.5.15
 
Tilstede: Thomas H. Nyholm, Kirsten Habicht, Hanne Dalby, Nils Baastrup, Mikkel Lynge og Ismar H.
 
Afbud: Linda Vestergaard.
 
Konstituering af bestyrelsen
 
Formand: Thomas Hjort Nyholm (forretningsudvalg, HR, elite)
Næstformand: Kirsten Habicht (HR, junior)
Kasser: Hanne Dalby (Forretningsudvalg,  kommunikation, senior og motionister)
 
Nils Baastrup (Forretningsudvalg, HR, anlæg &klubhus, +55, sponsor)
Linda Vestergaard (anlæg &klubhus, senior og motionister)
Mikkel Lynge (elite, junior)
Ismar Huskic (eksterne partner: kommuner, pressen)
 
Kommunikation
Vi …

Referat af generalforsamling den 24. marts 2015

Generalforsamling TCO Tirsdag den 24/3 2015 kl. 19.00
 

Valg af dirigent
Jens Risager valgt uden indvendinger
Referenter: Thomas Nyholm og Ole Vorm
Stemmeberretigelse kræver personligt fremmøde. Alle medlemmer under 15 år må stemme såfremt værge er tilstede.
Fremmøde ca. 100 personer
Nuværende bestyrelse mødt fuldtallig
Ingen spørgsmål til pkt 1

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand : Status
Gennemgang af ekstraordinære indtægter og udgifter
Medlemstilsvækst siden ny bestyrelse på ca. 100 medlemmer

iii.  Overgangen …

Referat af ekstraordinær generalforsamling 12. april 2015

Ekstraordinær generalforsamling i Tennis Club Odense
 
Dato : Tirsdag den 12. april 2015, kl. 19.
Sted: OB Fodbold, Atriumgården/L’easy Lounge.
 
Deltager: ca. 70 deltager. Alle fremmødt blev registreret og dem som var medlem af klubben fik udleveret en stemmeseddel.
 
Valg af dirigent:
Jens Riisager blev valgt.
 
Indkaldensen af den ekstraordinære generalforsamling:
Blev godkendt
 
Valg af referent:
Kirsten Habicht blev valgt.
 
Valg af stemmeudvalg:
Følgende blev valgt: Ebba Abildgaard, Sven Hansen og Preben?
 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. maj 2015

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 7/5-2015

Deltagere: Thomas, Ismar, Tommy, Nils, Kirsten, Vivian, Mikkel, Linda,
Ikke tilstede: Hanne
Dato: 7/5-2015

 

Punkt på dagsorden
Beslutningsreferat
Ansvarlig og deadline

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Vivian samler op og sender rundt til godkendelse, så det kan lægges på hjemmesiden 11/5-2015
Alle gennemlæser og kommenterer referat fra ekstraordinær generalforsamling.
 
Vivian

2. Udpegning af referent for …

Referat af bestyrelsesmøde 23. september 2015

Deltagere:       Thomas, Mikkel, Linda, Kirsten, Nils, Hanne, Ismar
Afbud:               Ingen
 
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 OK
 
Valg af aftenens referent
 THN
 
Økonomi
 Der arbejdes videre med løsning vedr. den store omkostning Marienlyst har påført klubben.
 
Evaluering af Davis Cup arrangement.
 God feedback fra alle, godt arrangement. 100-200 medlemmer og familier med til eventet.
 
Nyt fra udvalgene
Eksisterende sponsormateriale simplificeres og salgsarbejde intensiveres.
Der arrangeres et forældremøde omkring fremtidige junior arrangementer, med henblik på udarbejdelse …