Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense

Til TCO´s medlemmer.

Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense.

 
Torsdag den 7. marts 2019 – kl. 19.00

Sted: L’Easy Lounge hos OB

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

    Bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår ændringer i §10 og §11 – ordet forretningsfører udgår og erstattes
    med ordet kasserer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 ...
Læs mere →

Side 1 af 161 12345...»