Dialogmøde

KÆRE ALLE !

Nils og jeg inviterer hermed til dialogmøde mandag d. 16.03.kl.19.00

Mødested: OB Fodbold, Atriumgården/ Leasy Lounge,

Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C.

 

Følgende punkter bør drøftes:

  1. Kontingentforhøjelse af vintertennis.
  2. Indgået aftale mellem TCO og Marienlyst.
  3. Hvordan skaffer vi flere medlemmer
  4. Hvordan kan vi tjene penge til klubben

Vi vil gerne høre jeres forslag, derfor er det rigtig vigtigt at I møder ind.

Samtidig vil jeg gøre jer opmærksom på at årsregnskabet kan hentes hos revisor 8 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Birgit og ...

Læs mere →

Træning denne uge

Dear TCO Members, Players and Parents:

Due to the Danish National Senior Championships at Marienlyst, there will be NO SCHEDULED PROGRAM TRAINING between March 2nd and March 8th. Morning training sessions on Monday, Tuesday and Thursday, however, will be conducted AS SCHEDULED.

Unfortunately, it has become necessary to modify our present training schedule in order to better accommodate our players with the part-time coaching team at TCO. I am presently in the process of searching for and recruiting a more qualified ...

Læs mere →

Møde i junior udvalget

Juniorudvalget holder møde på mandag d 2/3 i Marienlyst kl. 18-20.
Forældre til børn op til 18 år, uanset niveau osv. er velkomne til at deltage i mødet og bidrage med ideer til sociale arrangementer.

Læs mere →

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense.

Til TCO´s medlemmer
Tirsdag den 24. marts 2015 – kl. 19.00

Sted: OB Fodbold, Atriumgården / L´easy Lounge, Sdr. Boulevard172, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Ismar Huskic (på valg – villig til genvalg)
Thomas H. Nyholm
Birgit Navne
Birgitte ...

Læs mere →

Medlemsundersøgelse i TCO

Tennis Club Odense er en professional klub der lever fuldt ud op til de etiske regler, udarbejdet af Team Danmark og DIF og vi ser en stor værdi i at værne om de grundlæggende værdier i foreningsregi som omhandler forenings principper om forpligtende fællesskab, demokrati og frivillighed.

Tennis Club Odense har et sundt miljø, der indeholder dannelsesidealer, som udvikler børn og unge til at blive gode kammerater og lærer dem hvordan et demokratisk samfund fungerer.

Der var 98 der deltog ...

Læs mere →

Side 1 af 42 12345...»